Jak biegać?

Trasa

Trasę najlepiej wyznaczyć na stronie: https://www.gpsies.com/ możliwie najbliżej obieganego obiektu. Biegacz Maryi nic nie niszczy co jest na jego drodze, stara się być delikatny. Czasem może być potrzebne wyznaczenie dużego koła jeśli obiekt jest zabudowany. Nie robimy czegoś takiego, że wchodzimy do kościoła i biegamy po kościele!!!

Liczba okrążeń

7, 77 lub 777.

Godzina

Najlepiej jeśli zawiera w sobie 7 np. 5:07, 5:17, 5:27, 5:37, 5:47, 5:57 lub 7 czy 17. Starajmy się biegać w dzień, ponieważ jesteśmy Dziećmi Światłości: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!” (Ef 5,8)

Godny Strój

Bardzo proszę starajmy się zakładać godny strój.

Milczenie

W trakcie biegu starajmy się naśladować Maryję w cichości serca i pokorze, nie krzyczmy na innych żeby zeszli z drogi, nie narzucajmy modlitw innym osobom, nie zaczepiajmy nikogo. Jeśli ktoś sam spyta w jakim celu biegniemy, zatrzymajmy się chwilkę i wyjaśnijmy, wiele starszych osób nie ma Internetu i potrzebują wyjaśnienia a bardzo się cieszę tym, że biegacze znajdują swoje miejsce przy kościele.


Dodanie wpisu na blogu

Po obiegnięciu obiektu dodajemy wpis z informacją o przebiegniętych okrążeniach oraz godzinach przebiegnięcia. Ustawiamy datę i godzinę wpisu na datę i godzinę ukończenia biegu. Mile widziane zdjęcie ze startu i po ukończeniu biegu. Można dodać dodatkowe informacje związane z biegiem.

Dodanie obiektu na mapie

Po obiegnięciu obiektu dodajemy go do mapy na odpowiedniej warstwie z informacją w tytule nazwa obiektu np. Kościół Chrystusa Króla, w opisie wpisujemy adres oraz liczbę okrążeń. Jeśli obiegliśmy istniejący obiekt to zwiększamy liczbę okrążeń.