Cele

  • Głoszenie Tryumfu Matki Bożej, która jest pogromczynią szatana poprzez bieganie w godnym stroju z flagą maryjną dookoła obiektów sakralnych w nawiązaniu do pomysłu opisanego tutaj: https://skarbysercaprzyjaciela.blogspot.com/2019/05/tecza.html
  • Obiegnięcie dookoła wszystkich kościołów, kaplic, galerii, firm oraz różnych placówek tak aby wykorzystać swoje talenty i we wszystkim uwielbić Boga poprzez bieganie: „Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.” (1 P 4,11)
  • Szerzenie Kultu Matki Bożej Niepokalanej poprzez codzienną modlitwę Różańcową oraz Koronkę do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi w następujących intencjach:
    • O potrzebne łaski dla całego Kościoła Św.
    • O potrzebne łaski dla Polski.
    • O potrzebne łaski dla Biegaczy Maryi i wszystkich osób uprawiających sport.